× Aktualno Društva Podjetja Foto galerija Kontakti
☰Menu

Poročilo o kvaliteti pitne vode KS Podlipa - Smrečje za 2022

Poročilo je pripravljeno skladno z zahtevo 34. člena Pravilnika o pitni vodi, ki določa, da mora upravljavec vodovoda najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema

Objavljeno: 13.3.2023 7:44:56 | Tiskaj | Pošlji
Vodovod Podlipa
V letu 2022 je bilo mikrobiološko vzorčenje izvedeno 4 x; v mesecu marcu, juliju in v decembru. Skupno je bilo odvzetih 12 vzorcev za redno oz. občasno mikrobiološko preiskavo. Od tega so bili neskladni 3 vzorci, zaradi zelo nizke prisotnosti koliformnih oz. skupnega števila bakterij inE.Coli (1 kolonija). Izvedena je bila kontrola delovanja UV žarnice, temeljito čiščenje, zamenjava mrežic na hišnem vodovodnem omrežju in spiranje vode skozi hidrante. Po ponovnem vzorčenju so bile ugotovljene zelo nizke količine bakterij, zato se je uporabniku priporočilo nadaljnje spiranje, s ponovnim vzorčenjem je bila dokazana skladnost. Glede na
obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz-izvedena so bila 3 vzorčenja, so bili vsi odvzeti vzorci vode za redne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo (marec in oktober), eden od vzorcev je bil neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Pri naknadnem vzorčenju neskladnosti ni bilo ugotovljenih.

Vodovod Samija
V letu 2022 je bilo MBI vzorčenje izvedeno 3x, v mesecu marcu, juliju in decembru. Rezultati kažejo, da so bili po Pravilniku o pitni vodi glede na preskušane parametre v letu 2022 vzorci pitne vode za redno mikrobiološko analizo oz. za občasno mikrobiološko analizo vzorci skladni. Neskladnost je bila dokazana edino v vzorcu neobdelane pitne vode. Glede na obseg opravljenih fizikalno – kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni z določili Pravilnika o pitni vodi. V letu 2022 se je izvajala analiza na morebitno prisotnost trihalometanov v pitni vodi, in neskladij ni bilo ugotovljenih. 

V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za mikrobiološko analizo (marec in november) in oba sta ustrezala zahtevam. Vabimo vas, da si druge aktualne vsebine s področja vodooskrbe preberete na spletnih straneh KS PODLIPA-SMREČJE.

Februar 2023
Upravljavec vodovoda: Franc Železnik s.p.
Povezani dokumenti
PDF Document
Letno poročilo za 2022
Domov
Pokrajina v sliki
Društva
Podjetja
1 Klik d.o.o. © 2012 Vse pravice pridržane!